head-top-bg

Ürün:% s

  • Urea

    Üre

    Yüzde 46 azot içerikli Lemandou üre katı azotlu bir gübre ürünüdür. Üre gübreleri tarımda yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyada en yaygın kullanılan azotlu gübre şeklidir. Ekonomik bir nitrojen kaynağı olarak kabul edilirler. Amonyak ve karbondioksitten üretilen, tüm katı azotlu gübreler arasında en yüksek nitrojen içeriğine sahiptir. Granül bir ürün olarak üre, geleneksel yayma ekipmanı kullanılarak doğrudan toprağa uygulanabilir. Toprak uygulamalarına ek olarak üre gübreleri gübrelemede veya yapraktan uygulama olarak da kullanılabilir. Bununla birlikte, üre kaptan hemen sızacağından, topraksız kültürde üre gübreleri kullanılmamalıdır.