head-top-bg

Ürün:% s

  • Meta-Topolin (MT)

    Meta-Topolin (MT)

    Meta-Topolin, aromatik yüksek aktiviteye sahip doğal bir sitokindir. Meta-Topolin'in metabolizması diğer sitokininlere benzer. Tıpkı Zeatin ve BAP gibi, Meta-Topolin, aktivite üzerinde önemli bir etki olmadan pozisyon 9'da ribosilasyon geçirebilir. Doku kültürü fide farklılaşmasını ve çoğalmasını ve büyümesini ve gelişmesini teşvik etmede BAP'den daha etkilidir.