head-top-bg

Ürün:% s

  • 6-Furfurylaminopurine (Kinetin)

    6-Furfurylaminopurine (Kinetin)

    Kinetin, beş ana bitki hormonundan biri olan bir tür endojen sitokindir. Kimyasal adı 6-Furfurylaminopurine'dir (veya N6-Furylmethyladenine). Pürinlerin doğal bir bitki endojen hormonudur ve aynı zamanda yapay olarak sentezlenebilen insanlar tarafından keşfedilen ilk hormondur. Su, etanol, eter ve asetonda pek çözünür değildir ve seyreltik asit veya alkali ve buzlu asetik asitte çözünür.