head-top-bg

Ürün:% s

  • EDTA chelated TE

    EDTA şelatlı TE

    Şelatlı Mikro Element, kürleme, şelatlama, konsantrasyon, buharlaştırma, granülasyon işlemleriyle EDTA, Fe, Zn, Cu, Ca, Mg, Mn malzemeleriyle formüle edilmiştir. EDTA ile şelasyondan sonra ürün serbest halde bulunur. Gübre olarak hızlı çözünürlük, mahsuller tarafından kolay emilme, düşük dozajlı ancak yüksek verimli, kalıntı bırakmama özelliğine sahiptir. Materyal olarak diğer sıvı gübrenin NPK kompoze gübresinin formülasyonunda kolay karışım, antagonizma ve kolay işleme avantajına sahiptir. Mikro elementli gübrenin en önemli işlevi diğer elementin yerine koyamayacağı noksanlığı gidermektir. Ürünümüz büyük miktarda NPK gübre ile birlikte kullanıldığında verimi artırabilir.