head-top-bg

Ürün:% s

  • Potassium Sulphate

    Potasyum Sülfat

    Potasyum sülfat, K Ψ so ₄ kimyasal formülüne sahip inorganik bir tuzdur. Genel olarak, K içeriği% 50 -% 52 ve S içeriği yaklaşık% 18'dir. Saf potasyum sülfat renksiz kristaldir ve tarımsal potasyum sülfatın görünümü çoğunlukla açık sarıdır. Potasyum sülfat, düşük higroskopikliği, düşük topaklanma, iyi fiziksel özellikleri ve uygun uygulaması nedeniyle suda çözünür iyi bir potasyum gübresidir. Potasyum sülfat özellikle tütün, üzüm, şeker pancarı, çay bitkisi, patates, keten ve çeşitli meyve ağaçları gibi ekonomik ürünler için uygundur. Aynı zamanda klorsuz azot, fosfor, potasyum üçlü kompoze gübre üretiminde de ana hammaddedir. Potasyum sülfat, çeşitli topraklar (su basmış toprak hariç) ve ekinler için uygun, kimyasal nötr, fizyolojik bir asitli gübredir. Toprağa uygulandıktan sonra, potasyum iyonu ürünler tarafından doğrudan veya toprak kolloidleri tarafından emilebilir. Sonuçlar, potasyum sülfatın, Cruciferae mahsullerine ve kükürt noksanlığı olan toprakta daha fazla kükürde ihtiyaç duyan diğer mahsullere uygulanabileceğini gösterdi.