head-top-bg

Ürün:% s

  • 3-Indoleacetic Acid (IAA)

    3-İndolasetik Asit (IAA)

    3-İndolasetik asit (IAA), indol bileşiklerine ait bitkilerde her yerde bulunan bir tür endojen oksin türüdür. Organik bir maddedir. Saf ürün, renksiz yaprak kristali veya kristal tozdur. Işığa maruz kaldığında gül rengine döner. Mutlak etanol, etil asetat, dikloroetanda kolayca çözünür ve eter ve asetonda çözünür. Benzen, toluen, benzin ve kloroformda çözünmez. 3-Indoleacetic asit, bitki büyümesi ile bir dualiteye sahiptir ve bitkinin farklı kısımlarının ona farklı duyarlılığı vardır.